Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky se vztahují k nákupu zboží v internetovém obchodě silvername.cz.

 

Objednávka zboží

Odesláním elektronické objednávky zákazník uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu a potvrzuje svůj souhlas s obchodními podmínkami internetového obchodu silvername.cz.

Potvrzení objednávky

Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem do 24 hodin (objednávky zpracováváme individuálně a osobně). O odeslání zboží budete opět informováni e-mailem. Pokud zjistíme, že e-mail zákazníka je nefunkční, vyhrazujeme si právo zakázku nevyrábět až do té doby, kdy nás zákazník sám kontaktuje, např. telefonicky.

Zrušení objednávky

Objednávku můžete bez udání důvodu do 24 hodin zrušit (telefonicky, emailem).

Cena a způsob platby

Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Platná je vždy cena, která byla u zboží uvedena v okamžiku objednání. Platit je možné předem na bankovní účet číslo: Fio banka 2500030117 / 2010. Poštovné a balné je při tomto druhu platby 50,-Kč a termín dodání 7 pracovních dní. Druhou možností je platit zboží na dobírku – platba při převzetí na poště, cena poštovného skrze dobírku činí pro ČR 150,-kč. Termín dodání je při platbě dobírkou také 7 pracovních dní. Třetí způsob dodání EXPRESní kurýrní služba České Pošty a.s., termín dodání při expresní zásilce je 48 hodin od obdržení platby na náš účet, nebo obdržení potvrzení banky o převodu částky na náš účet. Cena za tuto EXPRESní zásilku je 350,-Kč. 

Pokud kupující nepřevezme objednané zboží, které bylo odesláno ve lhůtě stanovené v obchodních podmínkách, je kupující povinen zaplatit náklady na výrobu zakázky a také přepravu, a to v plné výši. Vrátí-li se prodávajícímu zboží, které bylo odesláno řádně dle obchodních podmínek, bude kupující informován a následně vyzván k náhradě nákladů zakázky a dopravného dle těchto obchodních podmínek. Nebude-li prodávajícímu do čtrnácti dnů od výzvy k zaplacení zakázky a nákladů na přepravu  částka uhrazena, odešle prodávající kupujícímu poslední výzvu před předáním pohledávky inkasní společnosti. Náklady na řízení spojené s vymáháním pohledávky zpravidla několikanásobně přesáhnou výši včas uhrazené zakázky a přepravného.

Reklamace a záruka

Kupující je povinen dodanou zásilku prohlédnout ihned při převzetí a platbě dobírkové částky dopravci. Zjistí-li kupující, že má zásilka porušený obal, nebo že je poničena přepravou, musí reklamaci uplatnit sepsáním reklamačního protokolu neodkladně u přepravce a zásilku odmítnout. V případě, že kupující takto neučiní, pozdější reklamace z důvodu poškození při přepravě nebude uznána. Při reklamaci se kupující řídí reklamačním řádem prodávajícího.

Záruku na zboží poskytujeme v rozsahu 24 měsíců ode dne převzetí. Zjistí-li kupující po převzetí zásilky, že má zboží vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu prostřednictvím e-mailu, poštou nebo telefonicky.

Při uplatnění reklamace je nutno předložit reklamované zboží v kompletním stavu, prodejní doklad, a stručný popis závady. Při nesplnění těchto podmínek nebude reklamace uznána. Reklamaci je nutné zaslat vždy doporučeně (ne na dobírku) na adresu dodavatele uvedenou na faktuře.

Reklamace se nevztahuje na zboží poškozené nevhodnou manipulací a používáním. Bude-li reklamace uznána za oprávněnou, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, opravu zboží, výměnu zboží, případně vrácení plné částky zakázky.

Po uplynutí 2 let od prodeje zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, nesprávným použitím výrobku, nesprávným skladováním.

 

 

Dodatek k obchodním podmínkám:

 

U výrobků Silvername GARANTUJEME ryzost stříbra 925/1000. Stříbro, jak bylo uvedeno je relativně tvárný kov. Reklamace se nevztahuje na mechanické poškození vzniklé nesprávným zacházením se šperkem. S každou zásilkou zasíláme "Doporučení jak zacházet se stříbrným přívěskem" nebo s pozlaceným šperkem.

 

 

1.)   Šperky vždy ukládejte do šperkovnic, nebo do krabičky na šperky. Při dlouhodobém odložení přívěsku Vám doporučujeme ho navíc uložit nejlépe do celofánového sáčku, aby nedošlo k jeho oxidaci. Sáček z PVC nedoporučujeme, protože obsahuje určité množství chlóru, a tento může zejména u stříbrných šperků zapříčinit jejich zažloutnutí.

2.)   POZLACENÉ ŘETÍZKY SE JMÉNEM: Pozlacené šperky reagují na nejrůznější chemické prostředí svým ztmavnutím (oxidací). Nejedná se v tomto případě o vadu výrobku, nýbrž o zcela přirozenou vlastnost stříbra, které je v malém množství přidáváno do pozlacené vrstvy. Proto vždy pozlacené šperky odkládejte při praní, mytí nádobí apod. U některých z Vás může dojít k oxidaci (ztmavnutí) vlivem specifických vlastností potu a proto doporučujeme šperk vždy při větší fyzické námaze odkládat. V případě, že se tomu nevyhnete, ihned poté šperk sundejte, opláchněte vlažnou vodou a důkladně vysušte proudem teplého vzduchu.

3.)   U plochých, lisovaných, splétaných, pevných a broušených řetízků nebo náušnic, se vyvarujte ostrého ohybu a před spánkem či při sportu je vždy odkládejte.

4.)   Šperky čistěte jen prostředky k tomu určenými (vata, hadříky, čistič stříbra, atd.), po vyčištění je opláchněte proudem vody max. 50°C teplé, a následně dokonale vysušte proudem horkého vzduchu (fénem).

5.)   Mějte na paměti, že stříbro je relativně měkký, tvárný kov, a proto je třeba se stříbrnými šperky zacházet opatrně, aby nedocházelo k deformacím, zejména u přívěsků se jménem!!! Doporučujeme zacházet s výrobky Silvername skutečně jako se šperkem.